Vážený zákazník,

ďakujeme za Vašu návštevu.
Aktuálne presúvame naše logistické centrum aj webové stránky, a preto nie je možné prijímať objednávky prostredníctvom e-shopu.

V prípade záujmu o naše produkty Vás radi privítame na našich obchodných centrách.

Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

S pozdravom, tím SLS-TECHNACO

Zavrieť okno
Úvodní stránkaDescours & Cabaud
Hledat produkt
Podrobné vyhledávání...
Kategorie Výrobci
Reklamační řád

Reklamační řád


Tento reklamační řád byl zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy TECHNACO, CZ, s.r.o., a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží, zakoupenému u firmy TECHNACO CZ, s.r.o. je přikládána faktura, dodací list a záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží přebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá přepravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdrží se zásilkou dodací list, je povinen neprodleně (maximálně do 3 dní) podat písemnou zprávu na dodavatele. Tato zpráva bude důkladně prověřena a v případě, že nároky v ní budou oprávněné, bude tento omyl ihned napraven.

1) Délka záruky v měsících je uvedena na dodacím listu. Doba záruky začíná dnem vystavení dodacího listu a prodlužuje se případně o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje.
2) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu společnosti TECHNACO CZ, s.r.o.. Zboží musí být reklamováno v dostatečném obalu, zabezpečeném proti nárazu nebo pádu. Firma TECHNACO CZ, s.r.o. neručí za poškození zboží přepravou. Ke každé položce musí být připojena kopie záručního listu (v případě, že byl vydán), faktury vydané a přesný popis závady. Pokud zákazník doručí reklamované zboží a reklamace bude oprávněná, má nárok na okamžitou výměnu zboží, vrácení peněz nebo opravu zboží.
3) Středisko reklamací zašle zákazníkovi vyřízenou reklamaci. Zákazník hradí náklady na přepravu do servisního střediska TECHNACO CZ, s.r.o.. Společnost TECHNACO CZ s.r.o. hradí přepravní náklady ze svého servisního střediska k zákazníkovi.
4) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s přepravcem)
- porušením ochranných pečetí a garančních štítků, pokud na výrobku jsou
- poškozením či odstraněním vlastního označení firmy TECHNACO CZ, s.r.o. (značka JONNESWAY, TECO, OPSIAL a další)
- neodborným zacházením či obsluhou
5) má-li prodávající u zákazníka neuhrazené pohledávky (faktury) za dodávky zboží uskutečněné v době minulé, které jsou již po splatnosti, je oprávněn prodávající při přijetí jakéhokoli zboží (výrobku) k reklamaci od zákazníka toto zboží v souladu s občanským zákoníkem po vyřízení reklamace zadržet až do zániku takto zajištěných pohledávek splněním ze strany zákazníka, a to i za situace, kdy se jedná o zboží, které bylo zákazníkem prodávajícímu uhrazeno a neuhrazené pohledávky (faktury) prodávajícího a jim odpovídající závazky zákazníka se vztahují k jinému než reklamovanému zboží.
6) V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu (reklamujícímu) účtován manipulační poplatek 180,- Kč bez DPH a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
7) Při neoprávněném neuznání reklamace nebo při neopravení uvedené závady a vrácení zboží zpět, má zákazník nárok při opětovné reklamaci na okamžitou výměnu zboží.

Vrácení zboží

Pokud chce zákazník z jakéhokoliv důvodu (chybná dodávka, storno od zákazníka) vrátit zboží společnosti TECHNACO CZ, s.r.o., může tak učinit pouze po předchozím schválení odpovědným manažerem společnosti TECHNACO CZ, s.r.o. K vrácenému zboží je bezpodmínečně nutné přiložit průvodní dopis, ve kterém je vysvětlen důvod a uvedeno jméno manažera se kterým bylo vrácení dohodnuto. Zboží je možné vrátit pouze v původním balení s neporušeným obalem od výrobce (neporušená fólie, obal, apod.). Pokud je obal jakýmkoli způsobem porušen (potrhán, popsán, přelepen apod.), má TECHNACO CZ, s.r.o. právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % z hodnoty zboží, případně zboží vůbec nepřijmout zpět, pokud dané poškození znemožňuje společnosti TECHNACO CZ, s.r.o. prodat zboží ve své zákaznické síti. TECHNACO CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo akceptovat vracení zboží výhradně na základě svého uvážení, založeného na zjištění možnosti vrátit zboží k výrobci, nebo rozhodnutí nabídnout zboží k prodeji ostatním zákazníkům. Při vrácení zboží má TECHNACO CZ, s.r.o. právo zákazníkovi vyúčtovat případné další náklady (doprava atd.).
Provozovatelem elektronického obchodu je TECHNACO CZ s.r.o., www.technaco.cz, podpora: administrator@slstechnaco.sk
Technické řešení © 2018 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz